ελληνικά / english

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

• Μεταφορές

• Ανυψώσεις

• Ειδικές μεταφορές

• Τοποθετήσεις μηχανημάτων - Μανουβροδουλειές

• Ανελκύσεις - Καθελκύσεις σκαφών

• Σταθερό καλάθι ανύψωσης προσωπικού

• Σταθερό περιστρεφόμενο καλάθι ανύψωσης προσωπικού

• Περισυλλογές - Διανομές

• Αποθηκεύσεις μηχανημάτων ή οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων σε στεγασμένο ή υπαίθριο φυλασσόμενο χώρο.

ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ