ελληνικά / english

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1981 από τον Σαράντη Παχτσεβάνογλου.

Μια ελληνική, καθαρά οικογενειακή επιχείρηση η οποία έχει κύριο μέλημα την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της, με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του συνεχώς αυξανόμενου πελατολόγιού της.

Η εταιρεία μας εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στο Πέραμα, και διαθέτει αποθήκη στον Ασπρόπυργο.

Διαθέτουμε μηχανήματα διαφόρων τύπων, ασφαλισμένα, σε άριστη κατάσταση, τα οποία διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και εγγυούνται τη σωστή και κυρίως ασφαλή φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά και ανύψωση παντός φορτίου.

Οι άριστα καταρτισμένοι χειριστές μας, διαθέτουν –χωρίς εξαίρεση- όλα τα απαραίτητα από τον νόμο πιστοποιητικά.

Με πολυετή εμπειρία, συνέπεια, εγγυημένη ασφάλεια και αξιοπιστία είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και να προτείνουμε λύσεις σε οποιαδήποτε εργασία έχετε για εμάς.

Θα είναι τιμή μας να σας συμπεριλάβουμε στους μόνιμους πελάτες μας.

ΓΕΡΑΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ